WSPOMAGANIE PEWNYCH IDEI

Szkoła naukowa może wspomagać pewne idee i chronić je od zapomnie­nia. W niektórych przypadkach oryginalne i niekonformistyczne idee głoszone przez indywidualnego myśliciela mogą spotkać się ze zmową przemilczenia, nagonką metodologiczną i ideologiczną, z ostracyzmem. Szkoła naukowa, rozkładając ciężar obrony dawnej, niekonwencjonalnej myśli na szereg osób, stosując także rozmaite taktyki propagowania swych idei, znajduje się w sy­tuacji bezpieczniejszej. Interesującą ilustracją tego stanu rzeczy jest przypadek opublikowanej przez Szantera, około dwadzieścia lat temu, Socjologii kobiety. Wówczas wymieniona wyżej praca spotkała się ze zjadliwymi atakami ze strony tzw. intelektualistów oraz z całkowitym przemilczeniem w środowisku akademickim. Obecnie, kiedy idee dotyczące emancypacji kobiet w kraju i na świecie (w rozmaitych formach) rozwijają się burzliwie, praktycznie nikt nie pamięta o tym, że prawie wszystkie pomysły, które mają współcześnie charakter obiegowych racjonalizacji, były opublikowane uprzednio w wymie­nionej książce.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.
error: Content is protected !!