WPŁYW AUTORA

Założenie, że cytowanie mówi o wpływie cytowanego autora, należy opatrzyć kilkoma zastrzeżeniami. Po pierwsze — cytowanie bywa czasem wy­nikiem mody, a nie faktycznego oddziaływania danego autora. Często autor ten bywa znany tylko z drugiej ręki. Dobrym przykładem może być Lucien Goldmann, modny w latach sześćdziesiątych, którego poglądy były głównie znane z jednej popularnej książki (Nauki humanistyczne i filozofia) i jednej recenzji L. Kołakowskiego. Cytowanie w tym wypadku jest raczej świa­dectwem autorytetu w sensie uznania, nie zaś wpływu. Po drugie — czasami ze względów pozanaukowych, np. politycznych, niektórzy autorzy nie są cy­towani.

 

Cześć, mam na imię Katarzyna i temat dzieci jest mi bardzo dobrze znany. Wiem, jak czasem ciężkie i depresyjne może być życie rodzica, z tego powodu chciałabym, aby ten blog był dla was miejscem relaksu i swobody.
error: Content is protected !!