USUNIĘCIE NIEDOKŁADNOŚCI

Te niedokładności usunął dopiero Kepler, co nie przeszkodziło wcześniejszemu uznawaniu teorii Ko­pernika.Teoria, żeby mogła stać się teorią wyjaśniającą rzeczywistóść, musi zdobyć sobie status autorytetu, stylu naukowego myślenia. Do tego mo­mentu prezentuje ona tylko ‚„arbitralny teoretyczny sąd” poszczególnych uczonych.Powszechnie uznany, spójny zespół hipotez, który zyskuje sobie miano teorii, zaczyna funkcjonować jako autorytet, wywiera wpływ na kierunek i sposób badań naukowych poprzez ograniczenie możliwych hipotez wyjaśnia­jących.Tego ograniczenia zbioru możliwych hipotez przez teorię nie można oceniać jednoznacznie.

 

Cześć, mam na imię Katarzyna i temat dzieci jest mi bardzo dobrze znany. Wiem, jak czasem ciężkie i depresyjne może być życie rodzica, z tego powodu chciałabym, aby ten blog był dla was miejscem relaksu i swobody.
error: Content is protected !!