PORÓWNYWANIE AUTORYTETÓW

To drugie określenie pozwala porównywać autorytety naukowe z dwu zupełnie różnych dziedzin, co może być użyteczne w pewnego typu ba­daniach. Zaproponowany częściowy porządek zbioru autorytetów naukowych uprasz­cza i niestety spłyca faktyczne problemy związane z próbami hierarchizacji autorytetów, ponieważ uwzględniając jedynie ilościowe różnice wielkości wpły­wów, pomija możliwe różnice jakościowe. Przy takim samym kręgu oddziały­wania dwóch autorytetów wpływ jednego może być głębszy niż drugiego. W indywidualnych, konkretnych przypadkach można z pewnością odróżnić i uporządkować takie autorytety, jednak nie widzimy możliwości ogólnego scharakteryzowania „głębokości”, jakości wpływu autorytetu naukowego.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.
error: Content is protected !!