ISTOTA TWORZENIA

Istotą tworzenia legendy tego typu jest nie bez­ustanne odwoływanie się do zarejestrowanych danych odnoszących się do rzeczywistości społecznej, porządkowanie, uogólnianie i tłumaczenie ich, ale stwarzanie zgodnego, konwencjonalnie uporządkowanego, systematycznie roz­budowywanego schematu pojęć i definicji, które bezustannie – dla wytłuma­czenia swych własnych racji istnienia — powołują do życia nowe terminy i    pojęcia, dalej je multiplikując. Ów nieprzenikniony pancerz nazw, pojęć i    terminów stwarza w rezultacie poprzez złudzenie pozornej syntezy legendę możliwości totalnego wytłumaczenia danej dziedziny zjawisk społecznych. Innym zabiegiem stosowanym na terenie nauk społecznych, zjawiskiem z pogranicza legendy naukowej i antylegendy, jest coś, co można by określić jako „strukturalny taniec miernot”.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.
error: Content is protected !!