ISTNIEJĄCE LEGENDY

Można jednak wyrazić przypuszcze­nie, że istniejące legendy naukowe dotyczące teraźniejszości są zjawiskiem jeszcze bardziej interesującym, nie lekceważą bowiem udanych lekcji przeszłości, przekształcając je w źródła nagród bieżących.Tak zwana etnometodologia może być interesującym przykładem rozbudo­wywania legendy dotyczącej teraźniejszości. Abstrahując w tych rozważaniach od pewnych istotnych walorów etnometodologii (które sprowadzają się prze­de wszystkim do wnikliwej analizy nie sprawdzanych założeń przyjmowanych przy podejmowaniu lub przeprowadzaniu badań socjologicznych), można zau­ważyć, iż rozgłos, jaki uzyskała etnometodologia, daleko przekracza wagę naukową tej koncepcji. W jakimś stopniu koncepcja „niewidzialnych colle­ge ‚ów” tłumaczy to zjawisko. A więc grupa specjalistów z zakresu socjologii, nie znajdująca dla siebie miejsca w istniejącej. strukturze organizacyjnej tej nauki, zaczyna się spotykać na rozmaitych, mniej lub bardziej oficjalnych zjazdach i zebraniach, wymieniać artykuły, ogłaszać się, cytować nawzajem – tak długo, aż w pewnym momencie uzyskuje znaczną społeczną widoczność.

Cześć, mam na imię Katarzyna i temat dzieci jest mi bardzo dobrze znany. Wiem, jak czasem ciężkie i depresyjne może być życie rodzica, z tego powodu chciałabym, aby ten blog był dla was miejscem relaksu i swobody.
error: Content is protected !!