CELOWY POCZĄTEK

Legenda tego typu zaczyna być celowo, instrumentalnie produkowanym fabrykatem, który jest traktowany jako niezbędny składnik kariery w nauce światowej. ‚Pod pewnymi względami legenda naukowa dotycząca przyszłości jest zjawiskiem jeszcze bardziej ciekawym. O ile w przypadku legendy dotyczącej teraźniejszości osoba zainteresowana lub grupa osób stwarza wersję legendy, która dla tej osoby lub grupy wydaje się przydatna, o tyle w przypadku legendy naukowej dotyczącej przyszłości legenda ta dotyczy osoby innej aniżeli bezpośrednio zainteresowana. W tym przypadku pewna grupa społeczna, frakcja czy obóz polityczny desygnuje jakiegoś kandydata na uczonego, który będzie miał za zadanie ucieleśnianie dorobku myślowego tej grupy, frakcji czy .zespołu.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.
error: Content is protected !!